fbpx

Na začátku bychom se měli přenést do 12. století do období dynastie JIN v Severovýchodní Číně, kde žil Ma Dan Yang, slavný lékař této doby (1123-1183). Na základě své celoživotní praxe vybral 11 životně důležitých bodů (LU 7 (lieque), LI 4 (hegu), LI 11 (quchi), ST 36 (zusanli), ST 44 (neiting), HT 5 (tongli), BL 40 (weizhong), BL 57 (chengshan), BL 60 (kunlun), GB 30 (huantiao) a GB 34 (yanglingquan) které tvořily základ při jeho léčbě a doporučoval je dál k nejčastějšímu použití.
Později, v dynastii MING, lékař Xufeng považoval LR 3 (taichong) za tak důležitý, že jej přidal k těmto 11 bodům a vše popsal ve svém díle „Kompletní sbírka akupunktury a moxibuce“. Od té doby jsou tyto body známé jako „Dvanáct nebeských (mistrovských) bodů Ma Dan Yanga“.
Tyto body se nacházejí výhradně na hlavních drahách a Ma Dan Yang si je vybral, protože v té době nejlépe shrnovaly terapeutický účinek všech tenkrát známých akupunkturních bodů.

Ma Dan Yang byl také spoluzakladatelem Quanzhen taoismu.Tento quanzhen taoismus vznikl ve 12. století zakladatelem Wang Chong Yangem a jeho učení  pokračuje až do dnes. Ve 12. a 13. století ovlivnil tento směr taoismu dokonce čínský císařský dvůr. Hlavní náplní bylo dosáhnout správného života udržením si zdravého těla a ducha a s cílem dosažení vysokého věku. Jako vzdělaný muž se zabýval celoživotně akupunkturou a disponoval zvláštní spirituální schopností, kterou při svých cestách úspěšně používal pro léčení svých krajanů. V dnešní době většinu bodů, které lékař Ma Dan Yang upřednostňoval, používáme jako body s celkovým účinkem (CÚ), známé též jako body vzdálené, body distální nebo body první pomoci. V průběhu  století bylo u těchto bodů zjištěny vlastnosti, které jim daly tyto názvy. Bylo zjištěno, že tyto body mají mimořádnou důležitost, nejen proto, že patří mezi nejúčinnější, normalizující a stabilizující různé funkce, ale ovlivňují také příslušnou dráhu a orgán. Dále jsou mimo jiné nadřazeny určité oblasti těla, kde projevují svůj účinek. Při ovlivnění těchto oblastí se s výhodou tyto body používají. Nesmírně záleží na správné volbě těchto vzdálených bodů. Je důležité však varovat před neuváženým, diagnosticky nepodloženým používáním těchto účinných bodů. Mají velký energetický účinek a tudíž vliv na harmonizaci organizmu. Mohlo by v takovém případě dojít k jeho disharmonii.

Toto téma je součástí semináře EIP I., kde se o těchto bodech, jejich funkci a používání budeme učit.

Kategorie: ČLÁNKY

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *