Na rok 2020 připravujeme seminář o lokalizaci bodů

Určení semináře: tento seminář je určen pro studenty tradiční čínské medicíny, kteří mají za sebou nejméně jeden rok studia na školách TČM.

Cílem semináře:  je upevnění znalostí v lokalizaci bodů před zkouškami. Také studenti vyšších ročníků a absolventi škol TČM si mohou tímto seminářem znovu upřesnit a ujednotit lokalizaci bodů, která je velmi důležitá a měla by se pravidelně opakovat. Budou probrány jednotlivé skupiny bodů, vysvětlena jejich funkce, použití, včetně správné lokalizace.

Počet zájemců: max. 16

Požadavky:        psací potřeby a chuť spolupracovat

Termíny:    květen 2020 v délce 3 dnů

Cena za seminář: 1.100,- Kč/1 den

Variabilní symbol:  datum začátku semináře

Číslo účtu: 5344032359/0800

UPOZORNĚNÍ:  na seminář se přihlašujte nejpozději do 1. května 2020 na mail: tcm@mabaku.cz     

Místo na semináři budete mít zajištěné až po uhrazení příslušné částky.