fbpx

EFEKTIVNÍ INTEGROVANÁ PRAXE  pro začátečníky (EIPZ)
je to metoda (knowhow) pana Vladimíra Šmejkala, kterou vnesl do 1. školy TČM a vychází z jeho letitých zkušeností. Je to nejefektivnější postup při řešení poruch pohybového aparátu vycházející z dlouholeté praxe.

EIPZ, jaro 2022

Určení semináře:
je jak pro zájemce nezdravotníky, tak i pro zdravotníky, kteří si získané teoretické i praktické vědomosti ze semináře pochvalovali. Opakují se nejen dosud získané teoretické a praktické znalosti, ale aby bylo dosaženo nejefektivnějšího účinku, musí být napojovány jednotlivé metody na sebe.

Zájemci o tento seminář by měli mít za sebou minimálně základy tradiční čínské medicíny na školách TČM se zaměřením na akupunkturu.

Motto:
 „PROHLOUBIT DOSUD ZÍSKANÉ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VĚDOMOSTI A ZA POMOCI
SPECIÁLNÍCH MASÁŽÍ, BAŇKOVÁNÍ, MOXOVÁNÍ, AKUPRESURY, MAGNETOPUNKTURY,
ELEKTROPUNKTURY, AURIKULOTERAPIE A OSTATNÍCH METOD, PŘISTUPOVAT K ŘEŠENÍ
ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ BEZ POUŽITÍ AKUPUNKTURNÍCH JEHEL A PŘITOM S VELKÝMI
LÉČEBNÝMI ÚSPĚCHY. TEPRVE PO ZVLÁDNUTÍ LOKALIZACE BODŮ A JEDNOTLIVÝCH
LÉČEBNÝCH METOD MŮŽE BÝT PŘISTOUPENO K VLASTNÍ AKUPUNKTURNÍ PRAXI.“

EIPZ/jaro 2022

Cílem semináře:
je zvládnutí všech v úvodním mottu uvedených dovedností jak teoreticky, tak následně i prakticky. Upřednostňuje se individuální přístup ke každému zájemci. Předpokladem je tedy přátelská atmosféra a tím i vzájemná spolupráce. Tento seminář EIP pro začátečníky se skládá ze 3 třídenních seminářů (celkem 9 dnů).

Počet zájemců: max. 6

Požadavky: pohodlný pracovní oděv a přezutí, psací potřeby, starší pracovní ručník. Dále chuť spolupracovat (nejen v roli klienta, ale i v roli terapeuta) a nebát se vysvléct do spodního prádla v případě praktické části semináře.

Termíny:  7. – 9. října 2022; 28. – 30. října 2022 a 13. – 15. leden 2023

Cena za seminář:  12.000,- Kč  

Místo konání:  Praha 4

Variabilní symbol:  07102022 Číslo účtu:  5344032359/0800

Místo na semináři budete mít zajištěné až po uhrazení příslušné částky.