EFEKTIVNÍ INTEGROVANÁ PRAXE  pro začátečníky (EIPZ)
je to metoda (knowhow) pana Vladimíra Šmejkala, kterou vnesl do 1. školy TČM a vychází z jeho letitých zkušeností. Je to nejefektivnější postup při řešení poruch pohybového aparátu vycházející z dlouholeté praxe.

Ilustrační foto – EIPZ/podzim 2019 v Praze

Určení semináře:
je jak pro zájemce nezdravotníky, tak i pro zdravotníky, kteří si získané teoretické i praktické vědomosti ze semináře pochvalovali. Opakují se nejen dosud získané teoretické a praktické znalosti, ale aby bylo dosaženo nejefektivnějšího účinku, musí být napojovány jednotlivé metody na sebe.

Pracuje se ve dvojicích na rehabilitačních lehátkách s polohovatelnou hlavou. Zájemci o tento seminář by měli mít za sebou minimálně základy tradiční čínské medicíny na školách TČM se zaměřením na akupunkturu.

Motto:
„BOLEST Z HLEDISKA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY JE CHÁPÁNA JAKO ZPOMALENÍ AŽ STAGNACE TOKU QI A XUE. POKUD SE CHCI BOLESTI ZBAVIT, JE ZAPOTŘEBÍ V BOLESTIVÉM MÍSTĚ NASTOLIT ŘÁDNÝ A PLYNULÝ TOK TĚCHTO DVOU SUBSTANCÍ. TO LZE ZAJISTIT RŮZNÝMI TECHNIKAMI, VČETNĚ AKUPUNKTURY. NEJSTARŠÍM A ZÁKLADNÍM TERAPEUTICKÝM ZPŮSOBEM JE MASÁŽ. PROTO JE TAK DŮLEŽITÉ CO NEJEFEKTIVNĚJI A NEJRYCHLEJI ODSTRANIT BOLEST A NAVRÁTIT POHYBOVÝ APARÁT DO STAVU PLNÉ HYBNOSTI.“

Ilustrační foto – EIPZ/podzim 2019 v Praze

Cílem semináře:
je zvládnutí všech v úvodním mottu uvedených dovedností jak teoreticky, tak následně i prakticky. Upřednostňuje se individuální přístup ke každému zájemci. Předpokladem je tedy přátelská atmosféra a tím i vzájemná spolupráce. Tento seminář EIP pro začátečníky se skládá ze 3 třídenních seminářů (celkem 9 dnů).

Počet zájemců: max. 12

Požadavky: pohodlný pracovní oděv a přezutí, psací potřeby, starší pracovní ručník. Dále chuť spolupracovat (nejen v roli klienta, ale i jako terapeuta) a nebát se vysvléct do spodního prádla v případě praktické části semináře.

Termíny:  26.-28.9.2020 již proběhl; 23.-25.10.2020; 4.-6.12.2020 v souvislosti s vládními nařízeními kvůli COVID 19 byly tyto dva termíny přesunuty na rok 2021!!

Nové termíny v roce 2021: 30.4. – 2.5.2021 již proběhl; 21.5. – 23.5.2021 již proběhl

Cena za seminář:  Kč 9.900,-  do 31.7.2020; Kč 10.900,- do 15.9.2020;

Místo konání:  Praha 3, Vinohradská 138 (3. patro), Therapy Centre

Variabilní symbol:  26092020 Číslo účtu:  5344032359/0800

UPOZORNĚNÍ: na seminář se přihlašujte na mail: tcm@mabaku.cz

Nejpozději však do 15. 9. 2020!!! Místo na semináři budete mít zajištěné až po uhrazení příslušné částky.