EFEKTIVNÍ INTEGROVANÁ PRAXE (EIP) pro začátečníky
je to metoda (knowhow) pana Vladimíra Šmejkala, kterou vnesl do 1. školy TČM a vychází z jeho letitých zkušeností. Je to nejefektivnější postup při řešení poruch pohybového aparátu vycházející z dlouholeté praxe.

Určení semináře:
je jak pro zájemce nezdravotníky, tak i pro zdravotníky, kteří si získané teoretické i praktické vědomosti pochvalovali. Opakují se nejen dosud získané teoretické a praktické znalosti, ale aby bylo dosaženo nejefektivnějšího účinku, musí být napojovány jednotlivé metody na sebe.

Pracuje se ve dvojicích na rehabilitačních lehátkách s polohovatelnou hlavou. Zájemci o tento seminář by měli mít za sebou minimálně základy tradiční čínské medicíny na školách TČM se zaměřením na akupunkturu.

Motto:
„BOLEST Z HLEDISKA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY JE CHÁPÁNA JAKO ZPOMALENÍ AŽ STAGNACE TOKU QI A XUE. POKUD SE CHCI BOLESTI ZBAVIT, JE ZAPOTŘEBÍ V BOLESTIVÉM MÍSTĚ NASTOLIT ŘÁDNÝ A PLYNULÝ TOK TĚCHTO DVOU SUBSTANCÍ. TO LZE ZAJISTIT RŮZNÝMI TECHNIKAMI, VČETNĚ AKUPUNKTURY. NEJSTARŠÍM A ZÁKLADNÍM TERAPEUTICKÝM ZPŮSOBEM JE MASÁŽ. PROTO JE TAK DŮLEŽITÉ CO NEJEFEKTIVNĚJI A NEJRYCHLEJI ODSTRANIT BOLEST A NAVRÁTIT POHYBOVÝ APARÁT DO STAVU PLNÉ HYBNOSTI.“

Cílem semináře:
je zvládnutí všech v úvodním mottu uvedených dovedností jak teoreticky, tak následně i prakticky. Upřednostňuje se individuální přístup ke každému zájemci. Předpokladem je tedy přátelská atmosféra a je vyžadována vzájemná spolupráce. Tento seminář EIP pro začátečníky se skládá ze 3 třídenních seminářů (celkem 9 dnů).

EIP pro začátečníky
EIP pro začátečníky

Počet zájemců: max. 12

Požadavky: pohodlný pracovní oděv a přezutí, psací potřeby. Dále chuť spolupracovat (nejen v roli klienta, ale i jako terapeuta) a nebát se vysvléct do spodního prádla v případě praktické části semináře.

Upozorňujeme na změnu termínu semináře!!

Termíny: 18. – 20.10.2019 již proběhl;  22. – 24.11.2019 již proběhl;  13. – 15.12.2019

Cena za seminář: Kč 9.900,- 

Místo konání: Praha 3, Vinohradská 138 (3. patro), Therapy Centre

Variabilní symbol: 18102019

Číslo účtu: 5344032359/0800

UPOZORNĚNÍ:
na seminář se přihlašujte na mail: tcm@mabaku.cz

Nejpozději však do 1. 10. 2019!!! Místo na semináři budete mít zajištěné až po uhrazení příslušné částky.