EFEKTIVNÍ INTEGROVANÁ PRAXE (EIP) pro začátečníky
je metoda (knowhow) pana Vladimíra Šmejkala, kterou vnesl do 1. školy TČM a vychází z jeho letitých zkušeností. Je to nejefektivnější postup při řešení poruch pohybového aparátu vycházející z dlouholeté praxe.

Určení semináře:
je jak pro zájemce nezdravotníky, tak i pro zdravotníky, kteří si získané teoretické i praktické vědomosti pochvalovali. Opakují se nejen dosud získané teoretické a praktické znalosti, ale aby bylo dosaženo nejefektivnějšího účinku, musí být napojovány jednotlivé metody na sebe.

Pracuje se ve dvojicích na rehabilitačních lehátkách s polohovatelnou hlavou. Zájemci o tento seminář by měli mít za sebou minimálně základy tradiční čínské medicíny na školách TČM se zaměřením na akupunkturu.

Motto:
„BOLEST Z HLEDISKA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY JE CHÁPÁNA JAKO ZPOMALENÍ AŽ STAGNACE TOKU QI A XUE. POKUD SE CHCI BOLESTI ZBAVIT, JE ZAPOTŘEBÍ V BOLESTIVÉM MÍSTĚ NASTOLIT ŘÁDNÝ A PLYNULÝ TOK TĚCHTO DVOU SUBSTANCÍ. TO LZE ZAJISTIT RŮZNÝMI TECHNIKAMI, VČETNĚ AKUPUNKTURY. NEJSTARŠÍM A ZÁKLADNÍM TERAPEUTICKÝM ZPŮSOBEM JE MASÁŽ. PROTO JE TAK DŮLEŽITÉ CO NEJEFEKTIVNĚJI A NEJRYCHLEJI ODSTRANIT BOLEST A NAVRÁTIT POHYBOVÝ APARÁT DO STAVU PLNÉ HYBNOSTI.“

Cílem semináře:
je zvládnutí všech v úvodním mottu uvedených dovedností jak teoreticky, tak následně i prakticky. Upřednostňuje se individuální přístup ke každému zájemci. Předpokladem je tedy přátelská atmosféra a je vyžadována vzájemná spolupráce. Tento seminář EIP pro začátečníky se skládá ze 3 třídenních seminářů (celkem 9 dnů).

EIP pro začátečníky v Brně
EIP pro začátečníky v Brně

Počet zájemců: max. 12

Požadavky: pohodlný pracovní oděv a přezutí, psací potřeby. Dále chuť spolupracovat (nejen v roli klienta, ale i jako terapeuta) a nebát se vysvléct do spodního prádla v případě praktické části semináře.

Termíny: 4. – 6. 10. 2019    15. – 17. 11. 2019     29. 11. – 1. 12. 2019            seminář již proběhl

Místo konání:  Brno

Upozornění: na seminář se přihlašujte nejpozději do 10. 9. 2019 na mail: petr.mokry@gmail.com