EFEKTIVNÍ INTEGROVANÁ PRAXE (EIP) pro pokročilé
Je to praxe, která navazuje na předchozí EIP pro začátečníky a je rozdělena do tří okruhů:
a) poruchy v oblasti krční páteře, šíje a horní končetiny
b) nejčastější postižení hrudní a bederní páteře
c) kyčelní a kolenní klouby

Cílem semináře:
je umět si poradit s bolestí pohybového aparátu, jak teoreticky, tak následně i prakticky. Upřednostňuje se individuální přístup ke každému zájemci. Předpokladem je tedy přátelská atmosféra a je vyžadována vzájemná spolupráce. Seminář EIP pro pokročilé se skládá ze 2 třídenních seminářů (celkem 6 dnů).

Počet zájemců: max. 12

Požadavky: pohodlný pracovní oděv a přezutí, psací potřeby. Dále chuť spolupracovat (jak v roli klienta, tak i jako terapeuta) a nebát se vysvléct do spodního prádla v případě praktické části semináře.

Termíny:  8. – 10.2.19  již proběhl;    22. – 24.3.19 již proběhl

Místo konání: THERAPY CENTRE, Vinohradská 138, Praha 3

Cena za seminář:  Kč 6.600,-

Variabilní symbol:  08022019

Číslo účtu: 5344032359/0800

UPOZORNĚNÍ:
na seminář se přihlašujte na mail: tcm@mabaku.cz

Místo na semináři budete mít zajištěné až po uhrazení příslušné částky.