EFEKTIVNÍ INTEGROVANÁ PRAXE pro pokročilé (EIPP)
Je to praxe, která navazuje na předchozí EIP pro začátečníky a je rozdělena do tří okruhů:
a) poruchy v oblasti krční páteře, šíje a horní končetiny
b) nejčastější postižení hrudní a bederní páteře
c) kyčelní a kolenní klouby

Cílem semináře:
je umět si poradit s bolestí pohybového aparátu, jak teoreticky, tak následně i prakticky. Upřednostňuje se individuální přístup ke každému zájemci. Předpokladem je tedy přátelská atmosféra a je vyžadována vzájemná spolupráce. Seminář EIP pro pokročilé se skládá ze 2 třídenních seminářů (celkem 6 dnů).

Počet zájemců: max. 12

Požadavky: pohodlný pracovní oděv a přezutí, psací potřeby. Dále chuť spolupracovat (jak v roli klienta, tak v roli terapeuta) a nebát se vysvléct do spodního prádla v případě praktické části semináře.

Termíny:  17. – 19.1.2020   a    20. – 22.3.2020

Místo konání, kontakt a způsob platby: najdete na stránce www.tcmwx.cz

EIPZ v Brně – zima 2019
EIPZ v Brně – zima 2019
EIPZ v Brně – zima 2019