EFEKTIVNÍ INTEGROVANÁ PRAXE (EIP) pro začátečníky
je to metoda (knowhow pana Vladimíra Šmejkala), kterou vnesl do 1. školy TČM a vychází z jeho letitých zkušeností. Je to nejefektivnější postup při řešení poruch pohybového aparátu vycházející z dlouholeté praxe.

Určení semináře:
je jak pro zájemce nezdravotníky, tak i pro zdravotníky, kteří si získané teoretické i praktické vědomosti pochvalovali. Opakují se nejen dosud získané teoretické a praktické znalosti, ale aby bylo dosaženo nejefektivnějšího účinku, musí být napojovány jednotlivé metody na sebe.

Pracuje se ve dvojicích na rehabilitačních lehátkách s polohovatelnou hlavou. Zájemci o tento seminář by měli mít za sebou minimálně základy tradiční čínské medicíny na školách TČM se zaměřením na akupunkturu.

Motto:
„BOLEST Z HLEDISKA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY JE CHÁPÁNA JAKO ZPOMALENÍ AŽ STAGNACE TOKU QI A XUE. POKUD SE CHCI BOLESTI ZBAVIT, JE ZAPOTŘEBÍ V BOLESTIVÉM MÍSTĚ NASTOLIT ŘÁDNÝ A PLYNULÝ TOK TĚCHTO DVOU SUBSTANCÍ. TO LZE ZAJISTIT RŮZNÝMI TECHNIKAMI, VČETNĚ AKUPUNKTURY. NEJSTARŠÍM A ZÁKLADNÍM TERAPEUTICKÝM ZPŮSOBEM JE MASÁŽ. PROTO JE TAK DŮLEŽITÉ CO NEJEFEKTIVNĚJI A NEJRYCHLEJI ODSTRANIT BOLEST A NAVRÁTIT POHYBOVÝ APARÁT DO STAVU PLNÉ HYBNOSTI.“

Cílem semináře:
je zvládnutí všech v úvodním mottu uvedených dovedností jak teoreticky, tak následně i prakticky. Upřednostňuje se individuální přístup ke každému zájemci. Předpokladem je tedy přátelská atmosféra a je vyžadována vzájemná spolupráce. Tento seminář EIP pro začátečníky se skládá ze 3 třídenních seminářů (celkem 9 dnů).

Počet zájemců: max. 12

Požadavky: pohodlný pracovní oděv a přezutí, psací potřeby. Dále chuť spolupracovat (jak v roli klienta, tak i jako terapeuta) a nebát se vysvléct do spodního prádla v případě praktické části semináře.

Termíny: 12. – 14.4.2019;  17. – 19.5.2019;  14. – 16.6.2019

Omlouváme se, ale z technických důvodů byl celý seminář zrušen!

Cena za seminář: Kč 9.900,- 

Variabilní symbol: 12042019

Číslo účtu: 5344032359/0800

UPOZORNĚNÍ:
na seminář se přihlašujte na mail: tcm@mabaku.cz

Místo na semináři budete mít zajištěné až po uhrazení příslušné částky.