fbpx

EFEKTIVNÍ INTEGROVANÁ PRAXE pro pokročilé (EIPP)
Je to praxe, která navazuje na předchozí EIP pro začátečníky a je rozdělena do tří okruhů:
a) poruchy v oblasti krční páteře, šíje a horní končetiny
b) nejčastější postižení hrudní a bederní páteře
c) kyčelní a kolenní klouby

Cílem semináře:
je umět si poradit s bolestí pohybového aparátu, jak teoreticky, tak následně i prakticky. Upřednostňuje se individuální přístup ke každému zájemci. Předpokladem je tedy přátelská atmosféra a je vyžadována vzájemná spolupráce. Seminář EIP pro pokročilé se skládá ze 2 třídenních seminářů (celkem 6 dnů).
Počet zájemců: max. 8

Požadavky: pohodlný pracovní oděv a přezutí, psací potřeby. Dále chuť spolupracovat (nejen v roli klienta, ale i v roli terapeuta) a nebát se vysvléct do spodního prádla v případě praktické části semináře.

Termíny: ???

Místo konání: Wushu Centrum Perunova 798, 130 00 Praha 3-Vinohrady

Cena za seminář: Kč 6.600,-

Variabilní symbol: 24012020 Číslo účtu: 5344032359/0800

UPOZORNĚNÍ: na seminář se přihlašujte ZDE!

Kontaktní osoba: Jacqueline Georgievová, tel 606140716, tcm@mabaku.cz

Místo na semináři budete mít zajištěné až po uhrazení příslušné částky.