AKUPUNKTURNÍ SEMINÁŘ
se bude věnovat prohloubení a rozšíření dosud získaných akupunkturních znalostí

Určení semináře:
především studentům a absolventům škol tradiční čínské medicíny (TČM), kteří mají zájem o akupunkturu a její základy. Vždyť osvojení základních akupunkturních znalostí je nejen předpokladem dalšího studia TČM, ale též je nezbytnou podmínkou zahájení vlastní úspěšné praxe. Tento seminář byl vytvořen na žádost studentů a bude probíhat v délce 5 dnů.

Program semináře:

Základy akupunktury, 4 energie XING,
vznik WUXING a WUSHUXUE
Základní dráhové body, funkce a jejich použití
Původní pulzová diagnostika
Diagnostika dráhová a orgánová
Harmonizace organismu a orgánů – léčba v období funkčních poruch
Nejdůležitější skupiny bodů, jejich funkce, kombinace, lokalizace a jejich použití
Techniky stimulace, SHIXUEMIN
Tvorba akupunkturních sestav
Postup při řešení kazuistik s příklady, jak pro léčbu orgánů, tak pro harmonizaci organismu

Počet zájemců: max. 20

Požadavky: pohodlný pracovní oděv a přezutí, psací potřeby. Dále chuť spolupracovat (jak v roli klienta, tak i jako terapeuta) a nebát se vysvléct do spodního prádla v případě praktické části semináře.

Termíny: 25. – 27.01.2019  již proběhl;   23. – 24.02.2019 již proběhl

Místo konání: Strahov

Cena za seminář: Kč 5.500,-  

Variabilní symbol:  26042019

Číslo účtu: 5344032359/0800

UPOZORNĚNÍ:
na seminář se přihlašujte na mail: tcm@mabaku.cz

Místo na semináři budete mít zajištěné až po uhrazení příslušné částky.