EIP pro pokročilé/zima 2019

EFEKTIVNÍ INTEGROVANÁ PRAXE (EIP) pro pokročilé Je to praxe, která navazuje na předchozí EIP pro začátečníky a je rozdělena do tří okruhů: a) poruchy v oblasti krční páteře, šíje a horní končetiny b) nejčastější postižení hrudní a bederní páteře c)...

EIP pro začátečníky/zima 2019 v Brně

Připravili jsme ve spolupráci se skvělým lektorem tradiční čínské medicíny Petrem Mokrým seminář EIP pro začátečníky v Brně. Petra jsme poznali na seminářích Vladimíra Šmejkala, které probíhaly na 1. škole TČM v Praze. Seminář bude probíhat ve všední...

AKUPUNKTURNÍ SEMINÁŘ/zima 2019

AKUPUNKTURNÍ SEMINÁŘse bude věnovat prohloubení a rozšíření dosud získaných akupunkturních znalostí Určení semináře:především studentům a absolventům škol tradiční čínské medicíny (TČM), kteří mají zájem o akupunkturu a její základy. Vždyť osvojení...