fbpx

MOTTO: „INDIVIDUÁLNÍ přístup a důraz kladený na propojování TEORIE a PRAXE klasické čínské medicíny přináší plnohodnotnou AKUPUNKTURNÍ dovednost.“


Máš-li přítele, daruj mu rybu, ale máš-li ho opravdu rád, nauč ho chytat rybu“ –

…toto čínské přísloví používám jako odpověď, když se mě někdo zeptá, jaké body použít na určitý problém…
  • „Body“ jsou „ryby“, které je třeba se naučit, aby dobře fungovaly.
  • „Body“, co dostaneš jako dárek, jsou jen odrazovým můstkem k dalšímu vzdělávání.
Pro začátek je dobré začít s kombinacemi bodů u pohybového aparátu (semináře o Efektivní integrované praxi), a poté si rozšiřovat své znalosti o další postupy, např. řešení bolesti hlavy, trojklanného nervu, nespavosti atd.
Chce-li být člověk úspěšný, neměl by jít jen po bodech nebo tzv. zaručených receptech, ale měl by být schopný sám samostatně přemýšlet a „chytat body“, tak jako dobrý, zkušený rybář chytá rybu.

Spojte se s námi

Telefonní číslo

+420 606 140 716

E-mail

+420 606 140 716

Bankovní spojení

5344032359/0800